the internet Polish Genealogical Source

Places in Prussia & Pomerania - 1879

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

M

Place Name Language County Area Region
Maahren // Mary German Marienwerder (In Pommerellen) // Kwidzyński (Na prawam brzegu Wisły) Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Maaschen // Maże German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Macharren // Machary German Sensburg // Ządzborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Machary // Macharren Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Machliny // Mochlin, alias Machlin Polish Wałecki i starostwo Drahimskie // Kreis Deutsch Krone und die ehemalige Starostei Draheim Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Machmin, Gr. // Machowino German Stolpe // Słupski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Machmin, Kl. // Machowinko German Stolpe // Słupski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Machowinko // Machmin, Kl. Polish Słupski // Stolpe Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Machowino // Machmin, Gr. Polish Słupski // Stolpe Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Mącice // Montwitz Polish Szczycieński // Ortelsburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Maciejowa wola // Matzwolla Polish Darkiejmski // Darkehmen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Maćkowy // Matschkau Polish Gdański // Danzig Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mącze // Monczen Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Madejki // Madeyken Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Maderwiza // Baarwiese Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Madeyken // Madejki German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mądrzechowo, alias Mędrzechowice // Mankwitz, alias Mandrzeschütz Polish Bytowski // Bütow Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Magdaleniec // Magdalenz Polish Niborski // Niedenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Magdalenke // Magdlenka German Lauenburg // Lęborski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Magdalenz // Magdaleniec German Niedenburg // Niborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Magdalenz // Malga, alias Ruda German Niedenburg // Niborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Magdlenka // Magdalenke Polish Lęborski // Lauenburg Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Mahlau // Malewo German Stuhm // Sztumski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mahlborg // Malbork German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mahlin // Malinin German Danzig // Gdański Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mahnwitz // Manowice German Stolpe // Słupski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Mähren, Kl. // Mary, M. German Marienwerder (In Pommerellen) // Kwidzyński (Na prawam brzegu Wisły) Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Maidahnen // Majdany German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Maitz, Gr. // Majcz, W. German Sensburg // Ządzborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Maitz, Kl. // Majcz, M. German Sensburg // Ządzborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Majcz, M. // Maitz, Kl. Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Majcz, W. // Maitz, Gr. Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Majdajny // Altenhagen, Gr. Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Majdany // Maidahnen Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Majdy // Mauden Polish Olsztyński // Allenstein Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Majnagórze // Maynenberg Polish Niborski // Niedenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mąki // Monken Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mąkocin // Mankoczyn Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Makoscheyen // Makosieje German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Makosieje // Makoscheyen Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Makrauten // Makruty German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Makruty // Makrauten Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Malachin, alias Malechin // Luttum Polish Chojnicki // Konitz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Malankowo // Mallankowo Polish Chełmiński // Culm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Malankowo // Mallenkowo Polish Grudziądzki // Graudenz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Malarki // Mallar Polish Kościerski // Berent Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Malbork // Mahlborg Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Malbork // Marienburg Polish Malborski // Marienburg Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Maldaneyen // Maldanin German Johannisburg // Jansborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Maldaniec // Maldanietz Polish Szczycieński // Ortelsburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Maldanietz // Maldaniec German Ortelsburg // Szczycieński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Maldanin // Maldaneyen Polish Jansborski // Johannisburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Małe pustkowie // Maly, See Polish Bytowski // Bütow Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Malęcin // Mallentin Polish Gdański // Danzig Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Maleczewo // Malleczewen Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Małepole // Kleinfelde Polish Kwidzyński (Na prawam brzegu Wisły) // Marienwerder (In Pommerellen) Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Maleszechowo // Małocichowo German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Malewo // Mahlau Polish Sztumski // Stuhm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Malezalonczne // Załączne, Małe German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Malga Mühle // Malgowski młyn German Niedenburg // Niborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Malga Ofen // Malgowskie piece German Niedenburg // Niborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Malga, alias Ruda // Magdalenz Polish Niborski // Niedenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Malgowski młyn // Malga Mühle Polish Niborski // Niedenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Malgowskie piece // Malga Ofen Polish Niborski // Niedenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Malikowy, alias Malkowy // Malken Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Malinin // Mahlin Polish Gdański // Danzig Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Malinka // Mallinken Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Malinówka, M. // Mallinowken, Kl. Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Malinówka, W. // Mallinowken, Gr. Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Malinowo // Amalienhof Polish Niborski // Niedenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Malken // Czartowiec German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Malken // Malikowy, alias Malkowy German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Malken // Małki German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Malken, Nieder // Malkowy, Dolne German Berent // Kościerski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Malken, Ober // Malkowy, Górne German Berent // Kościerski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Małki // Malken Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Malkiehnen // Małkiń German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Małkiń // Malkiehnen Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Malkowy, Dolne // Malken, Nieder Polish Kościerski // Berent Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Malkowy, Górne // Malken, Ober Polish Kościerski // Berent Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mallankowo // Malankowo German Culm // Chełmiński Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mallankowo // Marynki German Culm // Chełmiński Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mallankowo // Mgowo German Culm // Chełmiński Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mallar // Malarki German Berent // Kościerski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mallar // Mechowo German Berent // Kościerski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Malleczewen // Maleczewo German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mallenkowo // Malankowo German Graudenz // Grudziądzki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mallentin // Malęcin German Danzig // Gdański Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mallinken // Malinka German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mallinowken, Gr. // Malinówka, W. German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mallinowken, Kl. // Malinówka, M. German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Małocichowo // Maleszechowo Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Malsau, Gr. // Małżewo German Starogardt // Starogardzki Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Malsau, Kl. // Małżewko German Starogardt // Starogardzki Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Malschöwen // Małszewko German Ortelsburg // Szczycieński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Malschöwen // Małszewo German Niedenburg // Niborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Malschütz // Małuszyce German Lauenburg // Lęborski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Małszewko // Malschöwen Polish Szczycieński // Ortelsburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Małszewo // Malschöwen Polish Niborski // Niedenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Małuszyce // Malschütz Polish Lęborski // Lauenburg Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Mały bór // Heide, Kl. Polish Suski // Rosenberg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mały mostek // Kleinbrück Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Maly, See // Małe pustkowie German Bütow // Bytowski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Małżewko // Malsau, Kl. Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Małżewo // Malsau, Gr. Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Manchenguth // Mańki German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mangelmühle // Mikliska German Tuchel // Tucholski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mangelmühle // Minikowo German Tuchel // Tucholski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mangelmühle, Gr. // Mędomierz, W., alias Mędromierz German Tuchel // Tucholski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mangelmühle, Kl. // Mędomierz, M., alias Mędromierz German Tuchel // Tucholski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Maninen // Maniny German Ortelsburg // Szczycieński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Maniny // Maninen Polish Szczycieński // Ortelsburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mankau // Mękowy German Konitz // Chojnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mankau // Melanowo German Konitz // Chojnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mańki // Manchenguth Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mankoczyn // Mąkocin German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mankwitz, alias Mandrzeschütz // Mądrzechowo, alias Mędrzechowice German Bütow // Bytowski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Manowice // Mahnwitz Polish Słupski // Stolpe Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Maradken // Maradki German Sensburg // Ządzborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Maradker Wolla // Maradzka Wola German Sensburg // Ządzborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Maradki // Maradken Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Maradzka Wola // Maradker Wolla Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Maransen, Gr. // Maroz, alias Morązy German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Maransen, Kl. // Marózek German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Maraunen // Maruny German Allenstein // Olsztyński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Maraunen Abbau // Biedowo German Allenstein // Olsztyński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Marchewka // Marchewko Mühle Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Marchewken // Marchewki German Johannisburg // Jansborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Marchewki // Marchewken Polish Jansborski // Johannisburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marchewko Mühle // Marchewka German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marchówko // Marchowo, Kl. Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marchowo, alias Marechowy // Marchowo, Gr. Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marchowo, Gr. // Marchowo, alias Marechowy German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Marchowo, Kl. // Marchówko German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Marcinki // Martinke Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Marcinkowo // Marczinkowo Polish Grudziądzki // Graudenz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Marcinkowo // Martensdorf Polish Olsztyński // Allenstein Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marcinkowo // Märzdorf Polish Wałecki i starostwo Drahimskie // Kreis Deutsch Krone und die ehemalige Starostei Draheim Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Marcinkowo // Mertensdorf Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marcinkowo // Mertensdorf Polish Olsztyński // Allenstein Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marcinkowo // Mertensdorf Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marcinowa Wola // Marczinawolla Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marcinowo // Marczinowen Polish Gołdapski // Goldap Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marcinowo // Marczinowen Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marcowisna // Markowizna German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marcowisna // Masłowizna German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marczinawolla // Marcinowa Wola German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Marczinkowo // Marcinkowo German Graudenz // Grudziądzki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marczinkowo // Maronowo German Graudenz // Grudziądzki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marczinowen // Marcinowo German Goldap // Gołdapski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Marczinowen // Marcinowo German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Margrabowa, alias Oleck // Oletzko Polish Margrabowski // Oletzko Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marianken // Maryanki German Thorn // Toruński Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marianken // Mirakowo German Thorn // Toruński Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marianken // Mlewo German Thorn // Toruński Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marienau // Marynowy German Marienburg // Malborski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marienburg // Malbork German Marienburg // Malborski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marienfelde // Glaznota, alias Glaznoty German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Marienfelde // Mszano German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mariensee // Przywidz German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marienthal // Slępiska German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marienwerder // Kwidzyn German Marienwerder (In Pommerellen) // Kwidzyński (Na prawam brzegu Wisły) Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marienwill // Marywel German Starogardt // Starogardzki Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Markawen // Markowo German Goldap // Gołdapski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Markocin // Markoschin Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Markoschin // Markocin German Starogardt // Starogardzki Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Markowizna // Marcowisna Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Markowo // Markawen Polish Gołdapski // Goldap Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Markowsken // Markowskie German Oletzko // Margrabowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Markowskie // Markowsken Polish Margrabowski // Oletzko Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marksewo, N. // Marxöwen, Neu Polish Szczycieński // Ortelsburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marksewo, St. // Marxöwen, Alt Polish Szczycieński // Ortelsburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Markuschöwen // Markuszewo German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Markuszewo // Markuschöwen Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marlinowen // Marlinowo German Goldap // Gołdapski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Marlinowo // Marlinowen Polish Gołdapski // Goldap Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marmet // Mermet Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Maronowo // Marczinkowo Polish Grudziądzki // Graudenz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Maroz, alias Morązy // Maransen, Gr. Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marózek // Maransen, Kl. Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marsau, Alt // Marze, Stare German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marsau, Neu // Marze, Nowe German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marschau // Marszewy, alias Marszewo German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marszewy, alias Marszewo // Marschau Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Martąg // Irrgang Polish Malborski // Marienburg Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Marte // Martwia, alias Marta German Kreis Deutsch Krone und die ehemalige Starostei Draheim // Wałecki i starostwo Drahimskie Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Martensdorf // Marcinkowo German Allenstein // Olsztyński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Martinke // Marcinki German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Martwia, alias Marta // Marte Polish Wałecki i starostwo Drahimskie // Kreis Deutsch Krone und die ehemalige Starostei Draheim Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Martyany // Mertenheim Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Maruny // Maraunen Polish Olsztyński // Allenstein Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marusch Mühle // Marusza German Graudenz // Grudziądzki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marusza // Marusch Mühle Polish Grudziądzki // Graudenz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Marwałd // Marwalde Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Marwalde // Marwałd German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Marxöwen, Alt // Marksewo, St. German Ortelsburg // Szczycieński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Marxöwen, Neu // Marksewo, N. German Ortelsburg // Szczycieński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mary // Maahren Polish Kwidzyński (Na prawam brzegu Wisły) // Marienwerder (In Pommerellen) Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mary, M. // Mähren, Kl. Polish Kwidzyński (Na prawam brzegu Wisły) // Marienwerder (In Pommerellen) Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Maryanki // Marianken Polish Toruński // Thorn Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Marynki // Mallankowo Polish Chełmiński // Culm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Marynowy // Marienau Polish Malborski // Marienburg Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Marywel // Marienwill Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Märzdorf // Marcinkowo German Kreis Deutsch Krone und die ehemalige Starostei Draheim // Wałecki i starostwo Drahimskie Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Marze, Nowe // Marsau, Neu Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Marze, Stare // Marsau, Alt Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Marzęcice // Marzenczitz Polish Lubawski // Löbau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Marzenczitz // Marzęcice German Löbau // Lubawski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Masewko // Massow, Kl. Polish Lęborski // Lauenburg Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Masewo // Massow, Gr. Polish Lęborski // Lauenburg Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Masłowice // Massowitz, Gr. Polish Bytowski // Bütow Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Masłowiczki // Massowitz, Kl. Polish Bytowski // Bütow Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Masłowizna // Marcowisna Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Massanken // Mazanki German Graudenz // Grudziądzki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Massow, Gr. // Masewo German Lauenburg // Lęborski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Massow, Kl. // Masewko German Lauenburg // Lęborski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Massowitz, Gr. // Masłowice German Bütow // Bytowski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Massowitz, Kl. // Masłowiczki German Bütow // Bytowski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Masten // Maszty German Johannisburg // Jansborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Masuchen // Mazuchy German Allenstein // Olsztyński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Masuchowken // Mazuchówka German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Masuhren // Mazury German Oletzko // Margrabowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Maszau // Maszewo German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Maszewo // Maszau Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Maszty // Masten Polish Jansborski // Johannisburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mątawy // Montau Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Matęblewo // Mattenblewo Polish Gdański // Danzig Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mater // Borowy młyn German Kreis Deutsch Krone und die ehemalige Starostei Draheim // Wałecki i starostwo Drahimskie Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Maternia // Mattern Polish Gdański // Danzig Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Materschobensee // Sasek, Duży German Ortelsburg // Szczycieński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mateuszek // Matheussek Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mateuszki, alias Białygrąd // Bialygrund Polish Szczycieński // Ortelsburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Matheussek // Mateuszek German Sensburg // Ządzborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Matildenhof // Krzywki German Rosenberg // Suski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Matschkau // Maćkowy German Danzig // Gdański Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mattenblewo // Matęblewo German Danzig // Gdański Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mattern // Maternia German Danzig // Gdański Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mątwy, alias Muntowy // Montau, Gr. Polish Malborski // Marienburg Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Matzwolla // Maciejowa wola German Darkehmen // Darkiejmski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mauden // Majdy German Allenstein // Olsztyński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mauersin // ? German Schochau // Człuchowski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mąwy, M., alias Muntowki // Montau, Kl. Polish Malborski // Marienburg Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Maynenberg // Majnagórze German Niedenburg // Niborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mazanki // Massanken Polish Grudziądzki // Graudenz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Maże // Maaschen Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mazuchówka // Masuchowken Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mazuchy // Masuchen Polish Olsztyński // Allenstein Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mazuren // Mazury German Flatow // Złotowski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mazury // Masuhren Polish Margrabowski // Oletzko Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mazury // Mazuren Polish Złotowski // Flatow Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mechau // Mechowo German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mechauer Mühle // Mechowski młyn German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mechlinie, alias Mechlinko // Mechlinken Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mechlinken // Mechlinie, alias Mechlinko German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mechowo // Mallar Polish Kościerski // Berent Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mechowo // Mechau Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mechowski młyn // Mechauer Mühle Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Męcikał // Mendczykal Polish Chojnicki // Konitz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Męczyhudoba // Justinenhof Polish Złotowski // Flatow Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Meddersin // Niedarzyno German Bütow // Bytowski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Mędomierz, M., alias Mędromierz // Mangelmühle, Kl. Polish Tucholski // Tuchel Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mędomierz, W., alias Mędromierz // Mangelmühle, Gr. Polish Tucholski // Tuchel Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mędryny // Mendrinen Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mędrzyce // Mendritz Polish Grudziądzki // Graudenz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mędrzyny // Mendrinen Polish Olsztyński // Allenstein Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mehlgast // Miłogoszcz German Kreis Deutsch Krone und die ehemalige Starostei Draheim // Wałecki i starostwo Drahimskie Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mehlken // Młynki German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mehlken // Młyńsk German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mehsau // Melgrowa góra German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mehsau // Mezewo German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Meischlitz, Gr. // Myślęta German Niedenburg // Niborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Meislatein // Myslatyn German Elbing // Elbląski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Meisterwalde // Mierzyszyn German Danzig // Gdański Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Meitzen // Mycyny German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mękowy // Mankau Polish Chojnicki // Konitz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Melanowo // Mankau Polish Chojnicki // Konitz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Melentin // Mielęcin German Kreis Deutsch Krone und die ehemalige Starostei Draheim // Wałecki i starostwo Drahimskie Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Melgrowa góra // Mehsau Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Meliwo // Mieliwo German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Meliwo // Milewko German Löbau // Lubawski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Meliwo // Milewo German Löbau // Lubawski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Meliwo // Mirakowo German Löbau // Lubawski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Meliwo // Montowo German Löbau // Lubawski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Melkarnia // Michałowo German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Melkarnia // Mlekarnia German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mellen, Gr. // Mielno German Schochau // Człuchowski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mellen, Kl. // Mielonko German Schochau // Człuchowski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mellno // Melno (Pokój meldzyński 1422) German Graudenz // Grudziądzki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mellwin // Milwin German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mellwiner Hütte // Milwińska huta German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Melno (Pokój meldzyński 1422) // Mellno Polish Grudziądzki // Graudenz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Memel // Kłajpeda German Aus anderen // Z innych powiatów Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mendczykal // Męcikał German Konitz // Chojnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mendczykal // Miedzno German Konitz // Chojnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mendrinen // Mędryny German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mendrinen // Mędrzyny German Allenstein // Olsztyński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mendritz // Mędrzyce German Graudenz // Grudziądzki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Menkwitz // Minkowice German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mensguth // Dźwierzuty German Ortelsburg // Szczycieński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Menthen // Michorowo German Stuhm // Sztumski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Menthen // Minięta German Stuhm // Sztumski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Merken, alias Mörken // Nierki, alias Mierki German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mermet // Marmet German Starogardt // Starogardzki Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mersin // Mierzyno German Lauenburg // Lęborski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Mersinke // Mierzynko German Lauenburg // Lęborski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Mertenheim // Martyany German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mertensdorf // Marcinkowo German Sensburg // Ządzborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mertensdorf // Marcinkowo German Allenstein // Olsztyński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mertensdorf // Marcinkowo German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mestien // Mieszczyn German Starogardt // Starogardzki Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mewe // Gniew German Marienwerder (In Pomesanien) // Kwidzyński (Na lewym brzegu Wisły) Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mewe // Milanowek German Marienwerder (In Pomesanien) // Kwidzyński (Na lewym brzegu Wisły) Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mewe // Milewko German Marienwerder (In Pomesanien) // Kwidzyński (Na lewym brzegu Wisły) Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mewisch Felde // Gniewskie pole German Marienwerder (In Pommerellen) // Kwidzyński (Na prawam brzegu Wisły) Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Meyenthal // Olszewko German Flatow // Złotowski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mezewo // Mehsau Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mgoszcz // Heimbrunn Polish Chełmiński // Culm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mgowo // Mallankowo Polish Chełmiński // Culm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Miastko // Rummelsburg Polish Z innych powiatów Pomorza // Aus anderen Kreisen Pommerns Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Michale // Michelau Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Michalken // Michałki German Culm // Chełmiński Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Michalken // Michałki German Niedenburg // Niborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Michałki // Michalken Polish Chełmiński // Culm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Michałki // Michalken Polish Niborski // Niedenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Michałki, alias Nichałki // Michelsdorf Polish Szczycieński // Ortelsburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Michałów // Michlau Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Michałowo // Melkarnia Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Michałowo (?) // Michelsdorf Polish Niborski // Niedenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Michałowo, alias Michałówko // Michelau Polish Suski // Rosenberg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Michelau // Michale German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Michelau // Michałowo, alias Michałówko German Rosenberg // Suski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Michelau // Miedzno German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Michelsdorf // Michałki, alias Nichałki German Ortelsburg // Szczycieński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Michelsdorf // Michałowo (?) German Niedenburg // Niborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Michlau // Michałów German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Michorowo // Menthen Polish Sztumski // Stuhm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Michrowo // Mickrow Polish Słupski // Stolpe Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Mickrow // Michrowo German Stolpe // Słupski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Miczelka // Mietzelchen Polish Szczycieński // Ortelsburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Miczuły // Mitschullen Polish Gierdawski // Gerdauen Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Miczuły // Mittschullen Polish Węgoborski // Angerburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Miechowen // Miechowo German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Miechowo // Miechowen Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Miechucin // Miechutzyn Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Miechutzyn // Miechucin German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Miechy // Mniechen Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mieczkówka // Mitschkowken Polish Węgoborski // Angerburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Miedunsken // Mioduńskie German Sensburg // Ządzborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Miedzno // Mendczykal Polish Chojnicki // Konitz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Miedzno // Michelau Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Międzyłęż, N. // Mosland, Neu Polish Kwidzyński (Na lewym brzegu Wisły) // Marienwerder (In Pomesanien) Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Międzyłęż, St. // Mosland, Alt Polish Kwidzyński (Na lewym brzegu Wisły) // Marienwerder (In Pomesanien) Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Miejska Wola // Steinfliess Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mielęcin // Melentin Polish Wałecki i starostwo Drahimskie // Kreis Deutsch Krone und die ehemalige Starostei Draheim Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mieliczki, alias Mieliczek // Miliczek Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mielińskie budy // Mühlener Buden Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mieliwo // Meliwo Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mielken // Milachowo German Konitz // Chojnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mielno // Mellen, Gr. Polish Człuchowski // Schochau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mielno // Mühlen Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mielonko // Mellen, Kl. Polish Człuchowski // Schochau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mienten // Minięta German Stuhm // Sztumski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mierau // Mirowo German Marienburg // Malborski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mierau, Gr. // Mirowo German Berent // Kościerski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mieruniszki // Mierunsken Polish Margrabowski // Oletzko Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mierunsken // Mieruniszki German Oletzko // Margrabowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mieruszyn // Miruschin Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mieruszyńskie pustkowie // Miruschiner Pustkowie Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mierzeja // Nehrung Polish Gdański // Danzig Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mierzejewo // Mierziewen Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mierziewen // Mierzejewo German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mierzynek // Petersdorf Polish Lubawski // Löbau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mierzynko // Mersinke Polish Lęborski // Lauenburg Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Mierzyno // Mersin Polish Lęborski // Lauenburg Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Mierzyszyn // Meisterwalde Polish Gdański // Danzig Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Miesiączkowo // Miesionskowo Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Miesionskowo // Miesiączkowo German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mieszczyn // Mestien Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mietzelchen // Miczelka German Ortelsburg // Szczycieński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Miggau // Migowo German Danzig // Gdański Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Miggi // Migi German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Migi // Miggi Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Miglowken // Migłowska German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Migłowska // Miglowken Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Migowo // Miggau Polish Gdański // Danzig Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Migowo // Müggow Polish Lęborski // Lauenburg Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Mikliska // Mangelmühle Polish Tucholski // Tuchel Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mikołajki // Nikolaiken Polish Sztumski // Stuhm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mikołajki // Nikolaiken Polish Tucholski // Tuchel Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mikołajki // Nikolajken Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mikołajki // Nikolayken Polish Lubawski // Löbau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mikołajki // Nykolayken Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mikossen // Mikosze German Johannisburg // Jansborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mikosze // Mikossen Polish Jansborski // Johannisburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mikutten // Mikuty German Johannisburg // Jansborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mikuty // Mikutten Polish Jansborski // Johannisburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Milachowo // Mielken Polish Chojnicki // Konitz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Milanowek // Mewe Polish Kwidzyński (Na lewym brzegu Wisły) // Marienwerder (In Pomesanien) Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Milenica // Milenitza Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Milenitza // Milenica German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mileszewy // Miliszew Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Milewko // Meliwo Polish Lubawski // Löbau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Milewko // Mewe Polish Kwidzyński (Na lewym brzegu Wisły) // Marienwerder (In Pomesanien) Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Milewko // Milewo, Kl. Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Milewo // Meliwo Polish Lubawski // Löbau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Milewo // Milewo Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Milewo // Milewo German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Milewo // Millewen Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Milewo, Kl. // Milewko German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Miliczek // Mieliczki, alias Mieliczek German Starogardt // Starogardzki Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Miliszew // Mileszewy German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Milken // Miłki German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Milken // Mlekówka German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Miłki // Milken Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Milkowitz Mühle // ? German Niedenburg // Niborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Millewen // Milewo German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Miłobądź // Mühlbanz Polish Gdański // Danzig Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Miłogoszcz // Mehlgast Polish Wałecki i starostwo Drahimskie // Kreis Deutsch Krone und die ehemalige Starostei Draheim Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Miłomłyn, alias Miłomłynek // Liebemühl, alias Liwski młyn Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Milostai // Miłostaj German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Miłostaj // Milostai Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Miłoszewo // Miloszewo Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Miloszewo // Miłoszewo German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Milucken // Miłuki German Sensburg // Ządzborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Milucken // Miłuki, alias Niłuki German Ortelsburg // Szczycieński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Miłuki // Milucken Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Miłuki // Mylucken Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Miłuki, alias Niłuki // Milucken Polish Szczycieński // Ortelsburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Milusze // Mylussen Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Milwin // Mellwin Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Milwińska huta // Mellwiner Hütte Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mincheid // Mnich German Johannisburg // Jansborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mingfen // Mingfy German Ortelsburg // Szczycieński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mingfy // Mingfen Polish Szczycieński // Ortelsburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Minięta // Menthen Polish Sztumski // Stuhm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Minięta // Mienten Polish Sztumski // Stuhm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Minikowo // Mangelmühle Polish Tucholski // Tuchel Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Minkowice // Menkwitz Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Miódek // Miodk Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Miodk // Miódek German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Miodówko // Mniodowko Polish Olsztyński // Allenstein Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mioduńskie // Miedunsken Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mirachowo // Mirchau Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Miradau, Gr. // Miradowo German Starogardt // Starogardzki Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Miradau, Kl. // Miradówko German Starogardt // Starogardzki Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Miradówko // Miradau, Kl. Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Miradowo // Miradau, Gr. Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mirahnen // Mirowice, alias Mirany German Stuhm // Sztumski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mirakowo // Marianken Polish Toruński // Thorn Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mirakowo // Meliwo Polish Lubawski // Löbau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mirau // Mirowo German Ortelsburg // Szczycieński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mirau, Kl. // Mirówko German Berent // Kościerski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mirchau // Mirachowo German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mirosławice, alias Morany // Morainen Polish Sztumski // Stuhm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mirotken // Mirotki German Starogardt // Starogardzki Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mirotki // Mirotken Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mirowice, alias Mirany // Mirahnen Polish Sztumski // Stuhm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mirówko // Mirau, Kl. Polish Kościerski // Berent Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mirowo // Mierau Polish Malborski // Marienburg Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mirowo // Mierau, Gr. Polish Kościerski // Berent Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mirowo // Mirau Polish Szczycieński // Ortelsburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Miruschin // Mieruszyn German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Miruschiner Pustkowie // Mieruszyńskie pustkowie German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Miruschiner Pustkowie // Mrówczak German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mischau, Gr. // Mniszewo, alias Miszewo German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mischau, Kl. // Mniszewko, alias Miszewko German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mischischewitz // Mściszewice German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mischke // Mniszek German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mischkenkrug // Mniszek German Graudenz // Grudziądzki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mislowo // Mysłowo German Flatow // Złotowski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mispelsee // Jemiołowo German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Miszlewitz // Myśliwiec German Culm // Chełmiński Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mitschkowken // Mieczkówka German Angerburg // Węgoborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mitschullen // Miczuły German Gerdauen // Gierdawski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mittschullen // Miczuły German Angerburg // Węgoborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mlecewo // Mleczewo German Stuhm // Sztumski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mleczewo // Mlecewo Polish Sztumski // Stuhm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mlekarnia // Melkarnia Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mlekówka // Milken Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mlewiec // Hofleben Polish Toruński // Thorn Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mlewo // Marianken Polish Toruński // Thorn Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mlinek // Młynek German Konitz // Chojnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mlinicken // Młyniki German Goldap // Gołdapski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mlinicken // Napertowo German Goldap // Gołdapski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mlinietz // Młyniec German Thorn // Toruński Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mlinisken // Młyniska German Sensburg // Ządzborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mlinke // Młynki German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mlinsk // Młyńsk German Starogardt // Starogardzki Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mlinsko // Młyńsk German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Młyn chociński // Chotzen Mühle Polish Człuchowski // Schochau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Młynary, alias Miłuza // Mühlhausen Polish Z innych powiatów // Aus anderen Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Młynek // Mlinek Polish Chojnicki // Konitz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Młynek // Mühlchen Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Młyniec // Mlinietz Polish Toruński // Thorn Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Młynik // Lassken Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Młynik // Ploczytznen, Kl. Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Młyniki // Mlinicken Polish Gołdapski // Goldap Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Młyniki // Mlyniki Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mlyniki // Młyniki German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Młyniska // Mlinisken Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Młynki // Mehlken Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Młynki // Mlinke Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Młynki // Mühlenkawel Polish Złotowski // Flatow Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Młynki // Neumühl Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Młyńsk // Mehlken Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Młyńsk // Mlinsk Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Młyńsk // Mlinsko Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Młyńsk // Mlynsker Mühle Polish Chełmiński // Culm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mlynsker Mühle // Młyńsk German Culm // Chełmiński Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mnich // Mincheid Polish Jansborski // Johannisburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mniechen // Miechy German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mniegacz // Mniegata Polish Grudziądzki // Graudenz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mniegata // Mniegacz German Graudenz // Grudziądzki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mniodowko // Miodówko German Allenstein // Olsztyński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mniszek // Mischke Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mniszek // Mischkenkrug Polish Grudziądzki // Graudenz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mniszewko, alias Miszewko // Mischau, Kl. Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mniszewo, alias Miszewo // Mischau, Gr. Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mochlin, alias Machlin // Machliny German Kreis Deutsch Krone und die ehemalige Starostei Draheim // Wałecki i starostwo Drahimskie Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mocker // Mokre German Thorn // Toruński Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mockernitz // Modrzejewski German Schochau // Człuchowski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mockernitz // Modziel German Schochau // Człuchowski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mockernitz // Mokiernica German Schochau // Człuchowski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Moczadła // Moczadlo Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Moczadlo // Moczadła German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Moczysko // Moszisko Polish Niborski // Niedenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Moddrow // Modrzewo German Bütow // Bytowski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Modlken // Módłki German Niedenburg // Niborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Módłki // Modlken Polish Niborski // Niedenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Modrzejewski // Mockernitz Polish Człuchowski // Schochau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Modrzewo // Moddrow Polish Bytowski // Bütow Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Modziel // Mockernitz Polish Człuchowski // Schochau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mogel // Mogiła German Schochau // Człuchowski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mogiła // Mogel Polish Człuchowski // Schochau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Moisz // Mojusz German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Moiszewska Hütte // Mojuszewska huta German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Moithienen // Mojtyn German Ortelsburg // Szczycieński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mojtyn // Moithienen Polish Szczycieński // Ortelsburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mojtyn // Moythienen Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mojusz // Moisz Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mojuszewska huta // Moiszewska Hütte Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mokainen // Mokiny German Allenstein // Olsztyński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mokiernica // Mockernitz Polish Człuchowski // Schochau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mokiny // Mokainen Polish Olsztyński // Allenstein Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mokra // Mokre German Konitz // Chojnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mokra łąka // Nassewiese Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mokrau // Mokre German Graudenz // Grudziądzki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mokre // Mocker Polish Toruński // Thorn Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mokre // Mokra Polish Chojnicki // Konitz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mokre // Mokrau Polish Grudziądzki // Graudenz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mokrilas // Mokry las German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mokrilas // Motyka German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mokrilas // Nad owieczkowem jeziorem German Strassburg // Brodnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mokry dwór // Nassenhuben Polish Gdański // Danzig Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mokry las // Mokrilas Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mokrylas pod Golubiem // Nasswald Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mókrz // Mukrz Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Moldzen // Molza German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Moldzie // Moldzien Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Moldzien // Moldzie German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Molza // Moldzen Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Monczen // Mącze German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Monethen // Monety German Johannisburg // Jansborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Monethen // Monety German Oletzko // Margrabowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Monety // Monethen Polish Jansborski // Johannisburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Monety // Monethen Polish Margrabowski // Oletzko Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Monken // Mąki German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Montasek // Montaszek Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Montaszek // Montasek German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Montau // Mątawy German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Montau // Morsk German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Montau // Mruczyn German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Montau, Gr. // Mątwy, alias Muntowy German Marienburg // Malborski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Montau, Kl. // Mąwy, M., alias Muntowki German Marienburg // Malborski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Montauer Weide // Montowskie pastwisko German Stuhm // Sztumski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Montig // Montyki German Rosenberg // Suski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Montken // Montki German Stuhm // Sztumski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Montken // Montki German Allenstein // Olsztyński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Montki // Montken Polish Sztumski // Stuhm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Montki // Montken Polish Olsztyński // Allenstein Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Montowo // Meliwo Polish Lubawski // Löbau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Montowskie pastwisko // Montauer Weide Polish Sztumski // Stuhm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Montwitz // Mącice German Ortelsburg // Szczycieński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Montyki // Montig Polish Suski // Rosenberg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Morąg // Morungen Polish Morąski // Mohrungen Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Morainen // Mirosławice, alias Morany German Stuhm // Sztumski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Morastkrug // Oparczyska German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Morczyn // Morczyny German Thorn // Toruński Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Morczyn // Nawra German Thorn // Toruński Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Morczyny // Morczyn Polish Toruński // Thorn Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Morgenstern // Jutrzenka, alias Mosztern German Bütow // Bytowski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Morlen // Morliny German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Morliny // Morlen Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Morroszin // Morzeszczyn, alias Moroszczyn German Starogardt // Starogardzki Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Morsk // Montau Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mortąg // Mortung Polish Morąski // Mohrungen Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mortęgi // Mortung Polish Lubawski // Löbau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mortung // Mortąg German Mohrungen // Morąski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mortung // Mortęgi German Löbau // Lubawski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mortung // Mroczenko German Löbau // Lubawski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mortung // Mroczno German Löbau // Lubawski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mortung // Mrowisko German Löbau // Lubawski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Morungen // Morąg German Mohrungen // Morąski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Morzeszczyn, alias Moroszczyn // Morroszin Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Moschiska // Mościska German Starogardt // Starogardzki Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Moschnitz // Moskal German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Moschnitz // Mosznica German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mościska // Moschiska Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mościska // Nicolaihorst Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mosdzehnen // Mozdzany German Angerburg // Węgoborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mosgau // Mozgowo German Rosenberg // Suski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mosgowin // Mózgowina German Culm // Chełmiński Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Moskal // Moschnitz Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mosland, Alt // Międzyłęż, St. German Marienwerder (In Pomesanien) // Kwidzyński (Na lewym brzegu Wisły) Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mosland, Neu // Międzyłęż, N. German Marienwerder (In Pomesanien) // Kwidzyński (Na lewym brzegu Wisły) Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mosnitz // Moszczenica German Konitz // Chojnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mosno, alias Mosna // Mossna Polish Chojnicki // Konitz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mossin // Moszyna German Schochau // Człuchowski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mossna // Mosno, alias Mosna German Konitz // Chojnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mostkowo // Brückendorf Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mostolten // Mostołty German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mostołty // Mostolten Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mosty // Brück Polish Starogardzki // Starogardt Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mosty // Brück Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Moszczenica // Mosnitz Polish Chojnicki // Konitz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Moszisko // Moczysko German Niedenburg // Niborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mosznen // Możne German Oletzko // Margrabowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mosznica // Moschnitz Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Moszyna // Mossin Polish Człuchowski // Schochau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Motelmühle // Motyła, alias Motyl German Tuchel // Tucholski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Motława rzeka // Mottlau Polish Gdański // Danzig Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mottlau // Motława rzeka German Danzig // Gdański Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Motyka // Mokrilas Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Motyła, alias Motyl // Motelmühle Polish Tucholski // Tuchel Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Moythienen // Mojtyn German Sensburg // Ządzborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mozdzany // Mosdzehnen Polish Węgoborski // Angerburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mózgowina // Mosgowin Polish Chełmiński // Culm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mozgowo // Mosgau Polish Suski // Rosenberg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Możne // Mosznen Polish Margrabowski // Oletzko Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mroczenko // Mortung Polish Lubawski // Löbau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mroczno // Mortung Polish Lubawski // Löbau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mrosen, Gr. // Mrozy, W. German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mrosen, Kl. // Mrozy, M. German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mrówczak // Miruschiner Pustkowie Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mrówieniec // Mrowinitz Polish Tucholski // Tuchel Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mrowinitz // Mrówieniec German Tuchel // Tucholski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mrowisko // Mortung Polish Lubawski // Löbau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mrowken // Mrówki German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mrówki // Mrowken Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mroze // Mrozy German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mrozy // Mroze Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mrozy, M. // Mrosen, Kl. Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mrozy, W. // Mrosen, Gr. Polish Lecki // Lötzen Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mruczyn // Montau Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mrzezin // Bresin Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mścin // Mszyn Polish Lubawski // Löbau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mściszewice // Mischischewitz Polish Kartuski // Karthaus Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mszano // Marienfelde Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mszano // Schöngrund, alias Mszanno Polish Brodnicki // Strassburg Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mszanowo // Weidenau Polish Lubawski // Löbau Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mszyn // Mścin German Löbau // Lubawski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mszyn // Naguszewo German Löbau // Lubawski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mszyn // Nawra German Löbau // Lubawski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mückken // Myki German Allenstein // Olsztyński Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mucnowo // Mützenow Polish Słupski // Stolpe Koszaliński // Köslin Pomorze Niemieckie // Pommern
Müggow // Migowo German Lauenburg // Lęborski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Muhlack // Muławki German Rastenburg // Rastemborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Muhlackshof // Muławski dwór German Rastenburg // Rastemborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mühlbanz // Miłobądź German Danzig // Gdański Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mühlchen // Młynek German Karthaus // Kartuski Danzig // Gdańska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mühlen // Mielno German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mühlener Buden // Mielińskie budy German Osterode // Ostródzki Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mühlenkawel // Młynki German Flatow // Złotowski Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mühlhausen // Młynary, alias Miłuza German Aus anderen // Z innych powiatów Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mukrz // Mókrz German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Mukrz // Nalewiec German Schwetz // Świecki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Muławki // Muhlack Polish Rastemborski // Rastenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Muławski dwór // Muhlackshof Polish Rastemborski // Rastenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Muldzen // Muldzie German Gerdauen // Gierdawski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Muldzie // Muldzen Polish Gierdawski // Gerdauen Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mundmannsdorf // Ośno German Marienwerder (In Pommerellen) // Kwidzyński (Na prawam brzegu Wisły) Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Münsterwalde // Nicponia German Marienwerder (In Pomesanien) // Kwidzyński (Na lewym brzegu Wisły) Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Münsterwalde // Nicponie German Marienwerder (In Pomesanien) // Kwidzyński (Na lewym brzegu Wisły) Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Münsterwalde // Ogrodzisko German Marienwerder (In Pomesanien) // Kwidzyński (Na lewym brzegu Wisły) Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Münsterwalde // Opalenie German Marienwerder (In Pomesanien) // Kwidzyński (Na lewym brzegu Wisły) Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Muntowen, Alt // Muntowo, St. German Sensburg // Ządzborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Muntowen, Neu // Muntowo, N. German Sensburg // Ządzborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Muntowo, N. // Muntowen, Neu Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Muntowo, St. // Muntowen, Alt Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Muntowscher Werder // Muntowski ostrów German Sensburg // Ządzborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Muntowski ostrów // Muntowscher Werder Polish Ządzborski // Sensburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Murafken // Murawki German Niedenburg // Niborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Murawki // Murafken Polish Niborski // Niedenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Musa // Muza German Neustadt // Wejrowski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Muschaken // Muszaki German Niedenburg // Niborski Königsberg // Królewiecka Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Müskendorf // Charzykowy German Konitz // Chojnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Müskendorf // Naliwiec German Konitz // Chojnicki Marienwerder // Kwidzyńska West–Preussen // Prusy Zachodnie
Muszaki // Muschaken Polish Niborski // Niedenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mützenow // Mucnowo German Stolpe // Słupski Köslin // Koszaliński Pommern // Pomorze Niemieckie
Muza // Musa Polish Wejrowski // Neustadt Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mycyny // Meitzen Polish Ostródzki // Osterode Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Myki // Mückken Polish Olsztyński // Allenstein Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Mylucken // Miłuki German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mylussen // Milusze German Lötzen // Lecki Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Mysia dziura // Bärenwalde Polish Świecki // Schwetz Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mysken // Myszki German Johannisburg // Jansborski Gumbinnen // Głąbińska Ost–Preussen // Prusy Wschodnie
Myslatyn // Meislatein Polish Elbląski // Elbing Gdańska // Danzig Prusy Zachodnie // West–Preussen
Myślęta // Meischlitz, Gr. Polish Niborski // Niedenburg Królewiecka // Königsberg Prusy Wschodnie // Ost–Preussen
Myśliwiec // Miszlewitz Polish Chełmiński // Culm Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Mysłowo // Mislowo Polish Złotowski // Flatow Kwidzyńska // Marienwerder Prusy Zachodnie // West–Preussen
Myszki // Mysken Polish Jansborski // Johannisburg Głąbińska // Gumbinnen Prusy Wschodnie // Ost–Preussen

For Website Corrections or Problems: Webmaster at webmaster@ipgs.us

Copyright © 2013— internet Polish Genealogical Source— All Rights Reserved

Last Updated on October 9, 2013