the internet Polish Genealogical Source

Wąbrzezno Military Deaths 1914-1920

“ Falcon” Gymnasium in Wąbrzezno

Sacrifices to eternal remembrance on the occasion of the tenth anniversary of independence of the Homeland.
Those who died in the World War and  in the battles for the freedom of the Homeland
from the Wąbrzezno parish 1914-1920.

Dedicated 11 November 1928

Name Date of Death Name Date of Death Name Date of Death
Adelmann, Leon 28 Mar 1918 Jankiewicz, Antoni 24 Aug 1917 Osmański, Józef 10 Jul 1917
Angowski, Józef 1 May 1918 Jankowski. Bernard 15 Jun 1920 Otroba, Jan 2 Feb 1915
Arenderski, Józef 10 Dec 1914

Janłeński, Franciszek

21 Dec 1914 Pawelski , Maksymiljan 13 Nov 1916
Arszyński. Ignacy 1920 Jarzyński, Bolesław 1915 Piasecki, Leon 17 Jun 1917
Bajdusyewski, Franciszek 7 Aug 1920 Jastrzemski. Michał 15 Oct 1918 Piotrowski, Leon 1914
Becker, Antoni 18 Jul 1915 Jezierowski, Karzimiarz 12 Jun 1920 Piotruszyński, Jan 7 Jun 1917
Benisławski, Władysław May 1915 Jądrzejawski, Franciszek 13 Jun 1918 Polakewski, Bolesław 1918
Biały, Józef 6 May 1916 Jądrzejawski, Marjan 4 Jul 1918 Poziemski, Tomasz 31 Aug 1916
Bonisławski, Aleksander Nov 1920 Kamiński, Józef 3 Sep 1914 Prusakowski, Franciszek 1 Sep 1916
Bożykowski, Jan 17 Sep 1914 Kasprowski, Franciszek 28 May 1918 Przybylski, Franciszek 6 Nov 1916
Brzozowski, Jan 15 Apr 1918 Kikulski, Konstanty 4 Apr 1917 Ragowski, Władysław 4 Jul 1916
Brzuskiewicz, Alojzy 23 Apr 1917 Kilanowski, Jan 15 Sep 1920 Rajewski, Antoni 1918
Buche, Józef 17 Apr 1916 Kosowski, Władysław 13 Mar 1920 Raniszawski, Tomasz 7 Aug 1914
Burszewski, Józef 21 Jun 1916 Kotlewski, Marjan 16 Aug 1915 Rejewski, Franciszek Nov 1914
Byszof, Ignacz 1915 Kowalski, Jan 24 Jul 1915 Rejnowski, Jan 16 Jul 1920
Chrzanowski, Bronisław 20 Jun 1917 Kowlawski, Józef 8 Jan 1919 Ruczkowski, Mieczysław 19 Aug 1916
Chrzenowski, Juljan 16 Jul 1915 Kraszczyński, Jan 1917 Rudnicki, Leon 15 Feb 1915
Chrzenowski, Szczepan 28 May 1918 Krznawald, Władysław 11 Jun 1918 Rutkewski, Jan 18 Jul 1918
Chylinski, Bronisław 1 Jun 1916 Kujar, Franciszek 30 Nov 1914 Rśżyński, Leon 21 May 1917
Ciemialewski, Franciszek 29 Dec 1917 Kuszyński, Maksymiljan May 1920 Sadowski, Ignacy 4 Feb 1918
Cyrkloff, Leon 7 Jul 1916 Laudański, Piotr 19 Apr 1917 Siemiątkowski, Zygmunt 1920
Czarnecki, Józef 16 Mar 1916 Ledwechowski, Jan 17 Sep 1915 Skibicki, Antoni 15 Nov 1917
Danielewski, Józef 14 Nov 1914 Ledwechowski, Zygmunt 25 Feb 1916 Skibicki, Józef 22 Feb 1915

Daręgawski, Józef

2 Aug 1918 Leik, Jan 19 Jan 1919 Skowronski, Bernard 25 Nov 1916
Daszkiewice, Władysław 1 Nov 1915 Leszczyński, Jan 11 Nov 1914 Sokełowski, Teofil 20 Jul 1918
Demański, Zygmunt 27 Mar 1916 Lewandowski, Jan 22 Oct 1918 Stachowski, Józef 16 Aug 1917
Derkowski, Władysław Apr 1918 Lewandowski, Jan 9 Sep 1918 Strainski, Ludwik 17 Feb 1915
Derkowski. Jan 17 May 1918 Lewandowski, Jan 24 Jul 1918 Stroinski, Jan 27 Jul 1916
Derkowski, Józef 13 Sep1918 Lewandowski, Walerjan 6 Nov 1916 Suida, Paweł 4 Nov 1916
Drozdecki, Alojzy 13 Feb 1918 Leśnikowski, Jan 4 Apr 1918 Suss, Franciszek 23 Apr 1917
Dutar, Stefan 26 Jun 1915 Lipski, Leon 11 Jul 1918 Szaliński, Jan 16 Jan 1916
Dąbrowski, Stanisław 11 May 1917 Liziński, Robert 20 Jul 1916 Szatkewski, Julian 18 Apr 1919
Eichberger, Jan 1 Jun 1918 Liziński, Władysław 13 Jan 1915 Szczedrowski, Jan 3 Apr 1918
Falkowski, Antoni 17 Feb 1915 Łukaszewski, Stefan 12 Jun 1915 Szczutowski, Ksawery 18 Aug 1914
Falkowski, Wacław 7 Jan 1915 Lupertowicw, Władysław 7 Apr 1921 Szczypiarski, Józef 14 Sep 1915
Fayerstein, Franciszek 9 Jun 1919 Lutowski, Antoni 1915 Szzymański, Teofil 8 Jul 1920
Foedtke, Franciszek 27 Nov 1916 Lutowski, Jan 1916 Szzymański, Józef 3 Aug 1920
Frąckiewice, Józef 2 Sep 1914 Madeja, Józef 18 Sep 1918 Tarczewski, Iayor 29 Aug 1914
Furmański, Antoni 15 Jul 1915 Madrąszewski, Franciszek 22 Feb 1915 Tyburski, Władysław 29 Aug 1916
Gajewski, Józef 29 Aug 1914 Majewski, Józef 14 Aug 1914 Urtnewski, Władysław 16 May 1915
Galczewski, Bernard 8 Apr 1916 Majewski, Stanisław 20 Sep 1917 Wainberger, Julian 27 Jul 1918
Galczewski, Jan 30 May 1920 Makewski, Konrad 5 Jun 1917 Wallandt, Franciszek 26 Jul 1915
Galczewski, Szymon 16 Sep 1920 Małkowski, Jan 12 May 1916 Wawrzenkiewicz, Jan 7 Jan 1915
Gasyzński 1919 Małołepski, Józef 15 Jul 1918 Welc, Juljan 15 Jun 1915
Gortowski, Józef 20 Aug 1914 Mański, Władysław 23 Apr 1917 Wesełowski, Stanisław 30 Nov 1915
Grabowski, Jan 17 May 1917 Michałowski, Franciszek 1918 Wisniewski, Marcin 24 Jul 1920
Grzemski, Franciszek 12 Aug 1915 Milewski, Jan 18 Dec 1914

Wiśniawski, Władysław

13 Oct 1014
Grzemski, Teodor 1917 Mozdrzykewski, Władysław 24 Oct 1914 Wiśniewski, Władysław 22 Mar 1918
Gwizdalski, Józef 17 Apr 1917 Myszałkowski, Bronisław 4 Jul 1917 Wlatrzyński, Czesław 25 Mar 1918
Gwizdalski, Stanisław 3 Aug 1915 Nałęcz, Bernard 26 Mar 1917 Zarembski, Władysław 1915
Heldt, Stanisław 1916 Obst, Kazimierz 2 May 1917 Załaski, Antoni 10 Dec 1914
Isdebski, Jan 13 Feb 1920 Ogiński, Ludwik 5 Jul 1917 Ziarkowski, Stanisław 14 Nov 1914
Jabloński, Robert 1915 Olszewski, Wincenty 6 Oct 1917 Zukrzawski, Stanisław 1920
Jankewski, Aleksander 7 Dec 1916 Orszt. Leon 15 Apr 1921 Zukrzewski, Franciszek 1918
Jankiewicz, Jan 9 Aug 1916 Osmański, Juljan 27 Oct 1917 Zumorski, Franciszek 1920

For Website Corrections or Problems: Webmaster at webmaster@ipgs.us

Copyright © 2018— internet Polish Genealogical Source— All Rights Reserved

Last Updated on November 21, 2016